Zwangere vrouwen en baby’s

Heerlijk je bent zwanger en leeft toe naar de geboorte. Een bijzondere periode die veel veranderingen met zich meebrengt, zowel fysiek als mentaal. Om de zwangerschap zo optimaal mogelijk te doorlopen kan reflexintegratie uitkomst bieden. MNRI reflexintegratie zorgt namelijk voor de stimulering van neurologische, sensorische en motorische ontwikkeling. Door dit al tijdens de zwangerschap in te zetten werk je aan de volgende doelen;

  • Versterken van het zenuwstelsel
  • Ondersteunen van de neuroplasticiteit
  • Stressbestendigheid

De begeleiding kan plaatsvinden tijdens de zwangerschap (de zogenaamde prenatale begeleiding) en/of na de geboorte (postnatale begeleiding). Tijdens de zwangerschap is de begeleiding gericht op het ondersteunen van de ontwikkeling van de baby. Daarnaast werken we aan de fysieke en geestelijke fitheid van de mama. Na de geboorte is de begeleiding gericht op de reflexontwikkeling van de baby, van dag 1 tot aan het eerste levensjaar.

Door met reflexintegratie aan de slag te gaan kunnen negatieve effecten van stress en/of trauma (tijdens de zwangerschap of geboorte) worden voorkomen of verminderd. Dit geldt zowel voor moeder als kind. Een ontspannen zwangerschap voor de moeder betekent een optimale groei en ontwikkeling voor de baby.

Prenatale begeleiding

Het lijkt zo gewoon en toch is de bevalling zowel voor de moeder als voor het kind een gebeurtenis met behoorlijk wat impact. De basis van onze reflexontwikkeling start in de baarmoeder. Het zijn van nature ontstane bewegingen die helpen de hersenen te ontwikkelen en te functioneren. Het helpt de foetus zich voor te bereiden op functies tussen brein en lichaam na de geboorte. Het zijn de bewegingspatronen die ervoor zorgen dat de foetus geboren kan worden. Het begeleiden van een zwangere mama heeft daarom een tweeledig doel;

  1. Het voorbereiden op de bevalling met zo weinig mogelijk stress
  2. Werken aan de reflexen van de mama heeft effect op de reflexontwikkeling van het ongeboren kind

Hoe ziet de individuele begeleiding eruit?

Vanaf het moment dat je weet dat je in verwachting bent, kun je een afspraak maken. Het doel van de afspraken is om samen oefeningen aan te leren die tijdens de zwangerschap gedaan kunnen worden. We werken met oefeningen die je zelfstandig kan doen en met oefeningen waarin je wordt ondersteund. Daarnaast zijn er behandelingen zoals tactile die zorgen voor rust en die het lichaam o.a. voorbereidt op het integreren van reflexen. Samen kijken we wat jij nodig hebt en wat je prettig vindt.

Hoe ziet de groepsbegeleiding eruit?

Samen met andere zwangere vrouwen spreken we één keer per twee weken af in een daarvoor geschikte ruimte. De oefeningen kunnen zittend en staand worden gedaan. De groepsgrootte is maximaal 6 personen om je zo individueel mogelijk te kunnen begeleiden. Om de paar maanden vindt er een partner-les plaats waarbij de aanstaande partner oefeningen aanleert die tijdens de arbeid kunnen worden gedaan. Voor de partnerles houden we de groep kleiner en wordt een meerprijs gevraagd. Het is handig om tijdens de lessen pen en papier te voorzien zodat je aantekeningen kan maken en thuis de oefeningen kan herhalen. Zijn de oefeningen te vergelijken met yoga? Het kan zijn dat je bepaalde bewegingspatronen herkend, het grote verschil is echter dat achter elke beweging en reflexpatroon schuilgaat. Daarnaast wordt er gewerkt met isometrische druk. Dat wil zeggen dat jouw handen (of van de begeleider) ervoor zorgen dat de beweging op een bepaalde plaats wordt gehouden door tegen de handen te bewegen. Kom het ervaren, je zult verbaasd zijn over wat het met je doet.

Postnatale begeleiding

Na de geboorte is het mogelijk om afspraken te maken voor reflexintegratie. We hebben het hier over reflexintegratie in de puurste vorm omdat de verschillende transities nog moeten worden doorlopen. De eerste afspraak vindt bij voorkeur plaats binnen 10 dagen na de geboorte. De baby krijgt een ontspannende ‘massage’ gericht op ‘hechting’. Ook aan de mama wordt gedacht, zij krijgt eveneens een ontspannende behandeling. Tijdens een reflexbehandeling voor het kindje wordt d.m.v. een screening gekeken of de betreffende primaire reflexen die horen bij deze periode geactiveerd zijn. Indien nodig vindt er activatie plaats.

In het eerste levensjaar zal het kindje een afspraak hebben rond de eerste en rond de tweede maand. Daarna zal tot aan het eerste levensjaar elke  twee maanden een afspraak plaatsvinden. Er wordt tijdens deze afspraken gekeken of de baby zich heeft ontwikkeld volgens het ‘schema’ dat hoort bij de reflexontwikkeling. Deze check vindt plaats door het geven van sensorische prikkels. Op elke sensorische prikkel dient een bepaald motorisch patroon te volgen. Zo niet, dan gaan we hiermee aan de slag.