Auditief

Hinkstapsprong test audiditieve verwerking bij spelling-en leesproblemen. Deze test is er op gericht om te meten welke klanksnelheid en verwerkingssnelheid een kind heeft. Hierdoor kan het programma waar het kind mee gaat oefenen aangepast worden aan de verwerkingssnelheid van het kind en langszaam worden opgevoerd tot de gewenste verwerkingssnleheid.

Mocht door andere testen blijken dat de problemen zich bevinden op het auditieve vlak dan zal Hinkstapsprong doorverwijzen.