Visueel

Zien is interpreteren en begrijpen

Zien is veel meer dan alleen maar ‘scherpzien’. Zien is ook interpreteren en begrijpen. Hiervoor is een goede oogsamenwerking noodzakelijk, is dit niet het geval dan noemt men dit visuele disfunctie.
Wat is een goede oogsamenwerking in? Beide ogen zien één plaatje en in de hersenen worden deze twee plaatjes tot één beeld gemaakt. Als de ogen goed samenwerken, worden de plaatjes juist aan de hersenen doorgegeven en ontstaat er één goed beeld. Indien de samenwerking niet juist is ontstaat er geen juist beeld. Hierdoor kan het zijn dat de verwerking van de informatie niet juist gebeurt. Daarom is het van belang om naar de oogsamenwerking te kijken.

Gevolgen bij visuele disfunctie

Visuele problemen veroorzaken vaak problemen in de klas of op het werk. Hierbij kun je denken aan een van de volgende aspecten:

  • Lezen is niet leuk en/of je blijft spellend en hakkelend lezen
  • Je ziet cijfers en letters wazig, dubbel of dansend
  • Begrijpend lezen is moeilijk
  • Doordat het ruimtelijk inzicht niet goed ontwikkeld is, gaat rekenen lastig
  • Het handschrift is erg slordig of het schrijven lukt niet
  • Het kost een overmatige inspanning om een scherp en stilstaand beeld te krijgen. Aan het begin van de dag lukt dit nog, maar naarmate de dag vordert kost het steeds meer moeite een scherp of stilstaand beeld te krijgen. Vaak wordt dit, mede door onwetendheid, beschouwd als een concentratieprobleem
  • Vaak hoofdpijn/buikpijn en houdingsproblemen
  • Je haakt af tijdens de les of je werk
  • Er is vaak meer tijd nodig om iets te maken

Wanneer je dit bekend voorkomt, is het goed mogelijk dat er een visueel probleem aan ten grondslag ligt.

Visuele screening

Bij een visuele screening wordt gebruik gemaakt van een ‘bioptor’ en een aantal andere visuele testen. Deze testen geven onder andere inzicht in het functioneren van de ogen op afstand en dichtbij. Hierdoor kan bekeken worden of de ogen goed met elkaar samenwerken. Het geeft daarnaast ook informatie over hoe de visuele informatieverwerking verloopt.

Na de visuele screening maken we een plan van aanpak. Bij ongewone of afwijkende resultaten, kan ‘hinkstapsprong’ adviseren dit nader te laten onderzoeken bij een functioneel optometrist.

Visuele training

Vanuit de visuele screening kan met een visuele training worden gestart. Deze is gericht op het trainen van de oogsamenwerking en het wegnemen van stress op de ogen en oogspieren. Welke training we opstarten, is afhankelijk van de bevindingen uit de screening. Het starten met de visuele training gebeurt pas nadat de reflexen die een relatie hebben met de visuele disfunctie goed geïntegreerd zijn.

Voor een visuele training maken we gebruik van simpele hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld een tennisbal, een kralenkoord en je eigen duim. Tijdens de behandeling gaan we met de eerste oefeningen aan de slag. Het is daarna van belang dat er thuis ook 5-10 minuten per dag getraind wordt. Vaak is er na 3 maanden al duidelijk verschil te merken. Lichamelijke klachten verminderen of verdwijnen en de resultaten op school gaan vaak vooruit.