Werkwijze

U kunt zichzelf of uw kind en aanmelden door het maken van een afspraak via de telefoon of het sturen van een e-mail. 

Meestal lukt het om binnen 1 week een afspraak te maken.

  • Er kan doordeweeks gebeld worden voor het maken van een afspraak. Het kan gebeuren dat u de voicemail krijgt, spreek dan gerust een boodschap in.
  • Tijdens een telefonische gesprek kunt u in het kort de reden van de aanmelding toelichten. U wordt verzocht via de mail uw adres, geboortedatum en de reden voor uw aanvraag te sturen. Hierdoor kan tijdens de eerste afspraak direct worden gestart met uw hulpvraag.
  • Omdat het nadrukkelijk de bedoeling is een verbetering te creëren werk ik, in het geval met kinderen, tegelijk met ouder en kind. Dit betekent dat u aanwezig bent tijdens de reflexintegratie. Samen ontdekken we wat voor uw situatie het beste werkt en waarmee het kind thuis verder geholpen kan worden. Aan het eind van iedere coaching/reflexintegratie bespreken we wat er nog nodig is. 
  • U wordt doorverwezen wanneer daar aanleiding voor is of wanneer andere hulp beter aansluit op de vraag van u of uw kind. Bij lichamelijke en/of psychische klachten van de cliënt, raadt HinkStapSprong u aan om eerst contact op te nemen met uw huisarts.
  • De coachinggesprekken zijn vertrouwelijk. Mochten er echter signalen zijn die de veiligheid van u en/of uw kind in gevaar brengen, dan zal ik dit bespreken met derden (bijvoorbeeld familie, school, jeugddienst). Dit wordt altijd eerst met u besproken. 
  • U mag van mij een verplichting tot inspanning verwachten. Dit betekent dat ik alle kennis, ervaring, vakkundigheid en professionaliteit zal inzetten.
  • U bent zelf verantwoordelijk voor het behaalde resultaat ter verbetering. Keuzes en beslissingen die u neemt voor uzelf en uw kind zijn altijd uw eigen verantwoordelijkheid.
  • Ik ben geen gesprekpartner van derden. Dit betekent dat er geen overleg met ex-partners, scholen, artsen en anderen plaatsvindt. Zo nodig ondersteun ik u en uw kind in het voorbereiden van gesprekken met derden.