Werkwijze

U kunt uw kind en aanmelden door het maken van een afspraak via de telefoon, voicemail of het sturen van een e-mail. 

Meestal lukt het om binnen 1 week een afspraak te maken voor de telefonische intake.

  • Er kan van maandag tot en met donderdag gebeld worden tussen 10.00 en 12.00 uur voor het maken van een afspraak. Het kan gebeuren dat u de voicemail krijgt, ook tijdens deze tijdstippen. Spreek dan gerust een boodschap in.
  • Tijdens de telefonische intake kunt u in het kort de reden van uw aanmelding toelichten. U wordt verzocht via de mail uw adres, geboortedatum van uw kind en de reden voor uw aanvraag te sturen. Hierdoor kan tijdens de eerste afspraak direct worden gestart met uw hulpvraag.
  • We bespreken of u eerst als ouder(s) een afspraak maakt om uw hulpvraag te onderzoeken. Het is ook mogelijk dat de eerste afspraak direct in het bijzijn van uw kind plaatsvindt.
  • Omdat het nadrukkelijk de bedoeling is dat de verbetering thuis door blijft gaan, werk ik in principe tegelijk met u en uw kind. Dit betekent dat u aanwezig bent tijdens de coaching of reflexintegratie. Samen ontdekken we wat voor uw situatie het beste werkt en waarmee u uw kind thuis verder kunt helpen. Voor uw kind is dat prettig en veilig. Aan het eind van iedere coaching/reflexintegratie bespreken we wat er nog meer nodig is. 
  • U wordt doorverwezen wanneer daar aanleiding voor is of wanneer andere hulp beter aansluit op de vraag van u of uw kind. Bij lichamelijke en/of psychische klachten van de cliënt, raadt HinkStapSprong u aan om eerst contact op te nemen met uw huisarts.
  • De coachinggesprekken zijn vertrouwelijk. Mochten er echter signalen zijn die de veiligheid van u en/of uw kind in gevaar brengen, dan zal ik dit bespreken met derden (bijvoorbeeld familie, school, jeugddienst). Dit wordt altijd eerst met u besproken. 
  • U mag van mij een verplichting tot inspanning verwachten. Dit betekent dat ik alle kennis, ervaring, vakkundigheid en professionaliteit zal inzetten.
  • U bent zelf verantwoordelijk voor het behaalde resultaat ter verbetering. Keuzes en beslissingen die u neemt voor uzelf en uw kind zijn altijd uw eigen verantwoordelijkheid.
  • Ik ben geen gesprekpartner van derden. Dit betekent dat er geen overleg met ex-partners, scholen, artsen en anderen plaatsvindt. Zo nodig ondersteun ik u en uw kind in het voorbereiden van gesprekken met derden.