ROBINSON HAND GRASP REFLEX

De reflex is één van de reflexen die direct na de geboorte getest wordt door met de vinger in de palm van de hand te drukken. De baby zal zijn handje reflexmatig om de vinger klemmen en pas loslaten als jij daar goed je best voor doet. Hij grijpt zich vast dus, vandaar de naam “grijpreflex”. Over het algemeen zijn de handjes van een baby tot een maand of 3 vaak als “knuisjes” gesloten. Na 3 á 4 maanden zullen ze meer open en ontspannen zijn en niet meer op een stimulus van de handpalm reageren. Dit is een teken dat de grijpreflex geïntegreerd raakt.

Een grijpreflex dat actief blijft zorgt voor spanning in het handgebied wanneer er een stimulus aan de binnenkant van de handpalm gegeven wordt. Zo’n stimulus kan een pen zijn bijvoorbeeld. De hand wil dan automatisch (reflexmatig) te hard de pen vastgrijpen. Het schrijven (of andere fijn-motorische activiteiten) zal dan begrijpelijkerwijs niet zo makkelijk gaan.

De grijpreflex is sterk verbonden met de Hands Pulling Reflex en de Babkin Palmomental Reflex. Twee reflex die ervoor zorgen dat wanneer de baby iets in zijn hand krijgt, het naar zich toe trekt en in veel gevallen het in zijn mond wil stoppen.

Signalen bij een actieve of niet ontwikkelde Hand Grasp:

 • Slordig handschrift door te veel of te weinig druk op de pen.
 • Slechte pengreep en vermoeide vingers
 • Aversie tegen schrijven of andere fijnmotorische activiteiten.
 • Spraak- Taaluitdagingen (TOS); stotteren, moeite met onder woorden brengen, articulatieproblemen e.d.
 • Problemen in de grove motoriek, omrollen, gaan zitten, kruipen etc.
 • Mondbewegingen tijdens het schrijven, tekenen of knippen.
 • Terughoudendheid in gedrag
 • te) Vasthoudend in gedrag, weinig flexibel
 • Tandenknarsen 
 • Opvallende eetgewoonten; kwijlen, smakken, aversie tegen bepaald structuur van voedsel e.d.
 • Moeite met begrijpen (geen grip krijgen op de zaak)
 • Lateralisatieproblemen (samenwerking linker en rechter hersenhelft)
 • Uitdagingen m.b.t hand-oog co