ASYMMETRISCHE TONISCHE NEKREFLEX

De Asymmetrische Tonische Nek Reflex (ATNR) is een primaire reflex die van grote invloed is op het (schoolse) leren. Deze reflex stimuleert het horen en zien, aandacht en geheugen en de oog-hand coordinatie. De ATNR is al vroeg in de zwangerschap aanwezig en helpt o.a. de baby om geboren te worden. Na ongeveer 6 maanden na de geboorte zal deze reflex geïntegreerd (niet meer actief) moeten zijn.

Bij deze reflex zie je waneer de baby zijn hoofdje draait dat de ene kant van het lichaam zich strekt de andere kant zich buigt. 

Signalen bij een actieve ATNR:

  • ​Hersenhelften lijken niet goed samen te werken wat zich onder andere uit in het lezen of rekenen dat moeilijk op gang komt. 
  • Vaak verdenking van dyslexie. 
  • Richtingsmoeilijkheden bij het lezen, rekenen en spreken
  • Moeite om links en rechts uit elkaar te houden
  • Moeite met concentratie, focussen, geheugen en denken
  • Geen duidelijke voorkeurshand of juist zeer eenzijdig gebruik van een zijde van het lichaam
  • Moeite bij de oog-hand coördinatie en hierdoor problemen bij het (netjes) schrijven
  • Ogen hebben moeite met het wisselen tussen focus van dichtbij en bijvoorbeeld kijken naar het bord in de klas