Werkgeheugen

Wat doet het werkgeheugen?

Wanneer je informatie krijgt, kun je dit met je kortetermijngeheugen korte tijd onthouden. Het werkgeheugen helpt daarbij en zorgt ervoor dat je met de informatie aan de slag kan. Je gaat de informatie dan toepassen en gebruiken.

Vervolgens gaat de informatie naar het lange termijn geheugen, waar het wordt opgeslagen. Het werkgeheugen zorgt er ook voor dat er geautomatiseerd kan worden en is een belangrijke succesfactor in het leven.

Wat is automatiseren?

Met automatiseren wordt bij rekenen bedoeld dat je snel en zonder veel nadenken een som kan uitrekenen. Als je het antwoord op een som snel weet kan dat op twee verschillende manieren:

  • 4 + 4 = 8. Het is een rekenfeit dat je uit je hoofd weet (de som is gememoriseerd).
  • 9 + 7 = (9 + 1 = ) 10 .. (+ 6 =) 16. Je maakt gebruik van een tussenstap, maar die voer je snel en zonder veel nadenken uit (de som is geautomatiseerd)

Het gaat bij automatiseren om de volgende sommen:

  • Plus- en minsommen tot 20
  • Splitsingen van getallen tot 10 (9 = 5 + 4 etc.)
  • Tafels

Je moet deze sommen uit je hoofd kennen of vlot kunnen uitrekenen.

Werkgeheugen training

Heb je problemen met rekenen? Of met het onthouden van korte instructies? Dan kan dit dus liggen aan het werkgeheugen. Ook hiervoor geldt dat we al eerst gekeken hebben naar de reflexen want deze kunnen ervoor zorgen dat het werkgeheugen al snel volloopt. Is dit op orde dan kunnen we starten met trainen van het werkgeheugen. Het werkgeheugen wordt getraind aan de hand van bewegen, horen en zien. Verschillende geheugentrainingsspellen zullen hierbij worden ingezet.