Hoe en wanneer wordt reflexintegratie gebruikt

Stel……

Stel je wordt enorm boos en krijgt dit niet onder controle: Kinderen die regelmatig boos worden en geïrriteerd zijn zonder een duidelijke aanwijsbare reden kunnen zichzelf en anderen flink in de weg zitten. Er zijn duidelijk dingen die het kind irriteren maar je kunt er vaak niet goed de vinger op leggen. Er kunnen sensorische integratieproblemen zijn. Soms zijn deze heel duidelijk maar soms ook niet omdat ze onder de oppervlakte blijven. Het kind voelt de irritaties en boosheid dan wel van binnen maar weet niet goed hoe deze gevoelens te interpreteren. Hierdoor kan een kind boos zijn zonder te kunnen vertellen hoe dat komt, laat staan waar het vandaan komt. Bij sommige kinderen zie je dat ze angstig zijn voor bepaalde dingen. Bij andere kinderen is het een overgevoeligheid voor een hard geluid, of veel bewegingen binnen hun blikveld. Je kunt je bij de laatste twee voorstellen dat in een klas dit je behoorlijk parten kan spelen, de leerkracht krijgt vaak geen vat op het kind. De boosheid en/of irritatie uit het kind vaak tijdens of na het moment dat het verwikkeld is geraakt. In het geval van boosheid en geïrriteerdheid is het goed mogelijk dat er nog schrikreflexen aanwezig zijn bij het kind. Deze reflex (Mororeflex genaamd) zou na 4 maanden na de geboorte al verdwenen moeten zijn. Wanneer dat niet het geval is kan dat o.a. tot boosheid, irritaties en overgevoeligheid voor allerlei prikkels leiden.

Stel je hebt problemen met lezen en/of rekenen: Deze zijn gelegen in de hogere functies van de hersenen. De hogere hersenen kunnen pas efficiënt functioneren als de lagere hersenfuncties (onder andere houding, evenwicht en bepaalde motorische vaardigheden) een automatisme zijn geworden. Zo niet, dan moeten de hogere hersenfuncties continue bijsturen waardoor de hogere functies minder efficiënt worden. Dit kan dus voor problemen zorgen bijvoorbeeld bij lezen en taal. Doet een dergelijk probleem zich voor dan kan reflexintegratie worden ingezet. We zorgen dat de lagere delen van de hersenen de juiste prikkels krijgen zodat de functies automatisch worden en er stappen kunnen worden gezet in de ontwikkeling. Dit doen we aan de hand van eenvoudige fysieke oefeningen waardoor de reflexen kunnen worden geïntegreerd. Er worden dan nieuwe verbindingen gemaakt in de hersenen waardoor de klachten afnemen of verdwijnen.

Stel je baby heeft moeite met drinken…….

Stel je hebt moeite met het vangen van een bal…..

Stel je hebt last van spanning hoofdpijn….

Stel……

Lees de onderstaande puntjes en kijk wat voor jou toepasbaar is. Wil je extra uitleg, neem dan contact!

Reflexintegratie is inzetbaar bij;

Fysiek of psychisch

 • Misselijkheid bij beweging (wagenziek) (heeft ook verband met  oog volg problemen)
 • Vaak hoofdpijn
 • Allergie
 • Lage zelfwaardering
 • Emoties zijn zeer heftig en onstabiel
 • Paniekaanvallen
 • Burn- out
 • Slecht slapen
 • Eetstoornissen
 • Fibromyalgie/Reuma
 • Bedplassen/ Stoelgang
 • Slikproblemen/reflux

Diagnoses

 • ADHD/ADD
 • ASS
 • DCD
 • Dyslexie/Dyscalculie

Bewegen algemeen

 • Heeft niet/nauwelijks gekropen als baby
 • Bruuske houterige motoriek
 • Loopt op de tenen
 • Stoot overal tegenaan
 • Verkrampte fijne motoriek
 • Niet stil kunnen zitten
 • Ongecoördineerde bewegingen, ook bij gymnastiek
 • Zwemmen
 • Ballen vangen/laten stuiteren
 • Fietsen
 • Huppelen
 • Gedifferentieerde (verschillende) bewegingen (achter elkaar) doen
 • Touwtjespringen, evenwichtsspelletjes

Houding

 • Spiertonus te laag (slap) of te hoog (verkrampt)
 • Benen achter stoelpoot gehaakt tijdens schrijven of lezen
 • Op een of beide benen zitten
 • Hoofd in handen steunen of hoofd wordt tijdens schrijven ondersteund met niet schrijvende hand
 • Aan tafel: ingezakte borst, scoliose, opgetrokken schouder(s), op één of twee knieën zitten
 • Kind hangt vaak in de stoel; hoofd achterover en benen uitgestrekt

Schrijven– Problemen met fijne motoriek

 • Slecht leesbaar handschrift
 • Handschrift buigt naar boven of beneden toe af
 • Hoofd wordt ondersteund met niet-schrijvende hand
 • Hoofd ligt bijna op de tafel bij het schrijven
 • Moeite met op de lijn (tussen lijntjes) schrijven
 • Moeite met overschrijven van het bord (tempo ligt erg laag)
 • Verkrampte/slechte pengreep
 • Tong- en mondbewegingen tijdens bezigheden met de handen
 •  Is gauw afgeleid
 • Moeite met gebruik van bestek

Lezen

 • Men houdt de vinger(of lineaal) bij de regel
 • Zonder bijwijzen kan de persoon niet bij de goede regel blijven
 • Lezen gaat erg langzaam
 • klaagt over hoofdpijn/misselijkheid
 • Hoofd draait mee tijdens het lezen
 • Is gauw afgeleid

Rekenen

 • Verwisselt getallen, keert getallen om en/of spiegelt
 • Telt op waar afgetrokken moet worden
 • Vermenigvuldigt ipv te delen
 • Krijgt getallen tot en met 20 niet geautomatiseerd
 • Heeft moeite met splitsen
 •  Is gauw afgeleid–
 • Zwak ontwikkeld ruimtelijk inzicht

Spelling

 • Verwisselt woorden, keert woorden om en/of spiegelt
 • Krijgt de spellingsregels niet in het hoofd
 • Is gauw afgeleid

Oog(bewegingen)

 • Geen totaalbeeld, te veel focus op details.
 • Trillende oogleden, heen-en-weer schietende ogen.
 • Kan niet goed focussen, richt de ogen verkeerd (oogsamenwerkingsproblemen en fixatie disparatie)
 • Overgevoelig voor geluiden, lichtprikkels
 • Overmatig morsen tijdens het eten

Zijn één of meer van de bovenstaande zaken van toepassing op jou of jouw kind? Dan ligt de sleutel om dit aan te pakken bij reflexintegratie. Eerst reflexen op orde voordat je een volgende stap kunt maken! Hoe? Door bewegingsoefeningen te doen en begeleid de reflex te integreren.

Gebruikte methoden en modules

Op dit moment werk ik met 2 methoden voor reflexintegratie:

 • MNRI: modules DPRI, Archetypes, Tactile Integration, Lifelong, PTSD en Intronauts and Infants, Newborns, Oral Facial 1 en 2, Stresshormonen, Neurostructural
 • RMTi: level 1, 2 en 3 , making connections en Face the Fear 

www.masgutovamethode.com of www.masgutovamethode.nl

Tijdens DPRI staan 21 primaire reflexen centraal. Archetypes zijn, zoals de naam al zegt, archetypische bewegingen die al in de baarmoeder worden gemaakt. Bij Tactile staat de huid centraal, ons grootste orgaan die sensorische informatie doorgeeft aan ons zenuwstelsel. Door zachte, diepe druk te geven aan de huid, prikkelen we duizenden receptoren die ervoor zorgen dat onze hersenen het sein ‘veilig’ krijgen.Lifelong richt zich op de reflexen die te maken hebben met balans, evenwicht, zwaartekracht, aarden, stabiliteit, centrering en hoofdrechting, kortom reflexen die ons op het ‘rechte pad’ moeten houden. PTSD is een speciaal protocol om te werken aan het reduceren van stress. Ook stresshormonen en neurostructural kunnen hiervoor worden ingezet. Intronauts and Infants en Newborns is gericht op zwangere vrouwen en baby’s. Oral Facial is gericht op, zoals de naam als zegt, de orale en gezichtsreflexen. Denk hierbij aan oa de zuig en slikreflexen. Bij elke afspraak kijk ik wat bij jou nodig is.

Voor meer informatie over MNRI° op de bovengenoemde websites van Masgutova of onder het kopje reflexintegratie op deze website.

Daarnaast heb ik RMTI, Rhythmic Movement Training International gevolgd. RMTI is een reflexintegratieprogramma dat is gebaseerd op bewegingen die onze vroegste bewegingspatronen nabootsen die aan de basis liggen van het versterken of opnieuw vormen van postuur, rijping van het zenuwstelsel, vestibulaire functie, sensorische verwerking, geheugen ,leren en gedrag.

Nieuwsgierig geworden of nog vragen? Neem gerust contact op!