Schrijven

Om tot schrijven te kunnen komen zijn een aantal zaken van belang;  pengreep, houding, lateralisatie, oog- handcoördinatie. Je kunt ze grofweg in drie categorieën opdelen waar het schrijfprobleem zich voor kan doen;

  • Beweging, onder andere de pengreep
  • Vorm, de letters komen niet in de juiste vorm/richting op papier,
  • Ruimte, de letters komen niet op de juiste plaats te staan, het kind schrijft niet tussen de regels

Is dit het geval dan zetten we schrijfmotorische training in. We nemen een schrijfmotorische test af en met de resultaten gaan we aan de slag. Tijdens het oefenen komen ademtherapie, reflexintegratie, visuomotorische training, lateralisatietraining, tactiele ontwikkeling, ruimtelijke ontwikkeling en schrijfontwikkeling samen. We gaan dus geen extra schrijfoefeningen doen maar spelenderwijs aan de slag!