Rekenen

De basis om goed te kunnen rekenen is getalbegrip en hoeveelheidsbegrip. Daarnaast is het noodzakelijk om goed te kunnen automatiseren. Bij de JaMaRarekenmethodewerken we met een duidelijke links-rechts rekenrichting om te kunnen automatiseren(zie kopje werkgeheugen) en werken we aan getal- en hoeveelheidsbegrip. We leggen een stevige basis door heel bewust met het lijf (de handen als uitgangspunt) te werken. Let wel; het doel is niet om met behulp van je vingers te rekenen maar om de basis lijflijk in je lichaam te leggen.

Bij deze methode wordt ook gekeken naar of het kind voldoende gelateraliseerd is en of er nog storende reflexen aanwezig zijn. Daarnaast werken we, indien nodig, aan het werkgeheugen(zie kopje werkgeheugen). Op deze manier kun je op een praktische en snelle manier leren rekenen.