Leren


 


Hikstapsprong helpt kinderen verder die problemen ervaren op het gebied van;

  • Rekenen
  • Schrijven
  • Spelling
  • Lezen

Voordat we concreet aan één van deze onderdelen gaan werken hebben we eerst gekeken naar de reflexen en de psychomotoriek. Zie hiervoor de andere kopjes op de website.

 

 

Rekenen

De basis om goed te kunnen rekenen is getalbegrip en hoeveelheidsbegrip. Daarnaast is het noodzakelijk om goed te kunnen automatiseren. Bij de JaMaRa rekenmethodewerken we met een duidelijke links-rechts rekenrichting om te kunnen automatiseren(zie kopje werkgeheugen) en werken we aan getal- en hoeveelheidsbegrip. We leggen een stevige basis door heel bewust met het lijf (de handen als uitgangspunt) te werken. Let wel; het doel is niet om met behulp van je vingers te rekenen maar om de basis lijflijk in je lichaam te leggen.

Bij deze methode wordt ook gekeken naar of het kind voldoende gelateraliseerd is en of er nog storende reflexen aanwezig zijn. Daarnaast werken we, indien nodig, aan het werkgeheugen(zie kopje werkgeheugen). Op deze manier kun je op een praktische en snelle manier leren rekenen.


Schrijven

Om tot schrijven te kunnen komen zijn een aantal zaken van belang;  pengreep, houding, lateralisatie, oog- handcoördinatie. Je kunt ze grofweg in drie categorieën opdelen waar het schrijfprobleem zich voor kan doen;

  • Beweging, onder andere de pengreep
  • Vorm, de letters komen niet in de juiste vorm/richting op papier,
  • Ruimte, de letters komen niet op de juiste plaats te staan, het kind schrijft niet tussen de regels

Is dit het geval dan zetten we schrijfmotorische training in. We nemen een schrijfmotorische test af en met de resultaten gaan we aan de slag. Tijdens het oefenen komen ademtherapie, reflexintegratie, visuomotorische training, lateralisatietraining, tactiele ontwikkeling, ruimtelijke ontwikkeling en schrijfontwikkeling samen.


Spellen

Hier maken we gebruik van de Woordbeeldtraining. Dit is een programma dat woordbeeld (visueel) en klankbeeld (auditief) aan elkaar koppelt. Hierdoor wordt het woord verankerd in het geheugen. Hiermee kun je alsnog, beter of opnieuw leren spellen.

Deze aanpak is wezenlijk anders dan de standaard spellingsmethode op scholen en in veel RT-praktijken. Ook wanneer de diagnose dyslexie en/of dysorthografie is gesteld blijkt in de praktijk dat je met behulp van Woordbeeldtrainer alsnog prima kunt leren spellen.


Wat is woordbeeld?

Een woordbeeld is het onthouden van een woord in zijn geheel. Als je het woord ‘boom’ als voorbeeld neemt, dan zie je als peuter/kleuter een plaatje van een boom bij het horen van het woord. Zodra je in klas één de taal gaat leren, komt daar een plaatje van het woord ‘boom’ bij.

Je hoeft, nadat het woord in het langetermijngeheugen is opgenomen, niet meer te bedenken welke letters opvolgend achter elkaar geplaatst moeten worden om het woord ‘boom’ te vormen. Het woord komt in één keer vanuit je lange termijngeheugen naar voren bij het horen van het woord ‘boom’. Meestal komt zowel het plaatje van de boom als het plaatje van het woord ‘boom’ tegelijk naar voren bij het horen van het woord. Woordbeeldtraining helpt hierbij, wanneer dit eerder niet lukte. We zorgen dat het alfabet op een andere manier in het brein wordt opgeslagen. 

 

Lezen

Hierbij gebruiken we Leesmatrix. Dit is een leesmethode voor lees- en spellingsproblemen. De koppeling tussen het verwerken van de visuele en auditieve informatie en het verbaliseren hiervan is hierbij de sleutel om tot lezen te kunnen komen.

Lezen is geen vaardigheid die een beroep doet op één bepaald gebied in de hersenen. Het leesproces activeert een groot aantal hersengebieden en om die reden moet een goede leesaanpak ook divers zijn. Zowel het auditieve, visuele, tactiele, motorische, emotionele en creatieve aspect is onmisbaar om een goed resultaat neer te zetten. Hier gaan we met de Leesmatrix actief mee aan de slag!